موسسه اطلاع رسانی دندانپزشکی
خبرنامه الکترونیک
درج لینک ما

نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران؛ بزرگترین نیرو در بین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. فرماندهی این نیرو به عهده امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان است.

ادامه مطلب