اخبار روز 1395/8/12
مسئولان اجرایی علمی یازدهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
مسئولان اجرایی علمی یازدهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران


موسسه اطلاع رسانی دندانپزشکی
خبرنامه الکترونیک
درج لینک ما

اول اردیبهشت ماه در تقویم ملی ایرانیان همزمان با سالروز تولد شیخ اجل سعدی شیرازی كه فرهنگوران او را به‌عنوان استاد سخن می‌شناسند،یادروز سعدی نام گرفته است.
افزون بریك دهه‌است كه با مشاركت نهادها و ارگان‌های فرهنگی فارس، سعدی پژوهان و سعدی شناسان هر سال با اجتماع بر تربت استاد سخن سعدی شیرازی با نكوداشت یاداین پیام آور انسانیت به تبیین آرا و اندیشه‌های شیخ اجل می‌پردازند.

ادامه مطلب